Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Świętochłowicka drogówka prowadzi działania o kryptonimie „Bezpieczne Skrzyżowania”. Mundurowi już od 6.00 rano zwracają uwagę na zachowanie kierowców i pieszych na skrzyżowaniach oraz w ich obrębie. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa poprzez reagowanie na niestosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, ograniczenie liczby zdarzeń oraz liczby ofiar wypadków drogowych.

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniach oraz egzekwowanie od kierujących i pieszych obowiązujących w tym zakresie przepisów, to główne cele prowadzonych od 6.00 rano działań o nazwie „Bezpieczne skrzyżowania”. Miejscowa drogówka na terenie Świętochłowic zwraca dzisiaj uwagę na zachowanie kierowców i pieszych. Mundurowi pełnią służbę w kilku wytypowanych punktach miasta, w rejonie skrzyżowań o największym zagrożeniu i natężeniu ruchu oraz przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do potrąceń. Ponadto w trakcie akcji mundurowi sprawdzają trzeźwość kierowców, prawidłowość parkowania w rejonach skrzyżowań, przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości oraz stosowania pasów bezpieczeństwa.
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości zaledwie około 40 metrów. Natomiast osoba, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Wspomniane dodatkowe metry pozwalają z pewnością kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Zagrożenie wzrasta szczególnie jesienią i zimą, gdy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, a co za tym idzie, piesi na drogach stają się słabo widoczni.