Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Czy wiesz, że dowód rejestracyjny można łatwo stracić?

Podstawowym kryterium decydującym o zatrzymaniu przez policjanta dowodu rejestracyjnego jest stan techniczny pojazdu. Funkcjonariusz zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

  1. zagraża bezpieczeństwu, w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  2. zagraża porządkowi ruchu,
  3. narusza wymagania ochrony środowiska.

Dokument dopuszczający pojazd do ruchu będzie zatrzymany również w przypadku:

  • gdy pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
  • kiedy badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
  • uzasadnionego przypuszczenia, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), zawarte w centralnej ewidencji pojazdów, nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Warto pamiętać, aby przestrzegać powyższych zasad, a w szczególności bardzo dbać o stan techniczny pojazdu i dokonywać obowiązkowych przeglądów.