Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

„Trzeźwy poranek” to cyklicznie prowadzone działania, które mają na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego jak największej ilości pijanych kierowców. Wczoraj świętochłowicka drogówka na terenie miasta rozstawiła tzw. „blokady” trzeźwości w ramach wspomnianej akcji. Mundurowi prowadzili wzmożone kontrole. Cieszy fakt, że żaden z przebadanych na trzeźwość kierujących, nie poruszał się samochodem na tzw. „podwójnym gazie”.

Policjanci ze świętochłowickiej drogówki przeprowadzili wczoraj cykliczną akcję o nazwie „Trzeźwy poranek”. W kluczowych punktach miasta stróże prawa rozstawili tzw. „blokady” trzeźwości, gdzie od wczesnych godzin porannych prowadzili wzmożone kontrole stanu, w jakim znajdują się kierujący. Łącznie przebadano niemal 380 kierujących na zawartość alkoholu w organizmie. Cieszy fakt, że żaden z przebadanych nie poruszał się samochodem na tzw. „podwójnym gazie” lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Celem wczorajszej akcji było wyeliminowanie z ruchu drogowego jak największej ilości pijanych kierowców.
Pomimo policyjnych akcji i zaostrzonych kar w dalszym ciągu zdarzają się kierujący, którzy decydują się na jazdę po alkoholu.

PAMIĘTAJMY!

Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, powoduje błędną ocenę własnych możliwości, znacznie obniża samokontrolę i koncentrację, powoduje rozproszenie uwagi oraz senność. Nietrzeźwi kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg.
Jazda na „podwójnym gazie” niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku, którego skutki są nieodwracalne.

Przypominamy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić czyn zabroniony w postaci wykroczenia lub przestępstwa, w zależności od stwierdzonej zawartości alkoholu w organizmie kierowcy. W myśl prawa wyróżnić można 2 poziomy stężenia alkoholu tj. stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości kolejno traktowane jako wykroczenie oraz przestępstwo. Wykroczenie zgodnie z art. 87 Ustawy Kodeks Wykroczeń ujawnione zostaje u kierowców, którzy w 1 dm3 wydychanego powietrza mają od 0,1 do 0,25 mg alkoholu, jest to stan po spożyciu. W przypadku art. 178a Ustawy Kodeks Karny, kierowca, przekraczając 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza jest w stanie nietrzeźwości i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podobne konsekwencje czekają kierowców, którzy wsiadają za kierownicę swoich pojazdów, będąc pod wpływem narkotyków.