Wczoraj w świętochłowickiej Szkole Podstawowej nr 17 odbyło się spotkanie dla uczniów klas szóstych na temat mowy nienawiści. Mundurowa świętochłowickiej komendy w ramach prelekcji o nazwie „Stop nienawiści” opowiadała młodzieży, skąd bierze się dyskryminacja, uprzedzenia i rasizm oraz jak nie poddać się stereotypom. Uświadamianie młodzieży o źródłach problemu, to jedno z kluczowych zadań policyjnych profilaktyków.

Wczoraj uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach mieli szansę poznać bliżej tematykę szeroko rozumianej mowy nienawiści. Mundurowa świętochłowickiej komendy w ramach zadań profilaktycznych opowiadała o tym, skąd bierze się dyskryminacja, uprzedzenia i jak nie poddać się stereotypom, które mogą prowadzić do hejtu oraz mowy nienawiści. Przeprowadzona prelekcja o nazwie „Stop nienawiści” poruszała bardzo wrażliwą tematykę. Przytoczono także kilka aspektów prawnych, dzięki którym policja może eliminować tego typu zachowania. Znajomość konsekwencji prawnych dyskryminacji i mowy nienawiści pozwoli tym młodym jeszcze osobom zrozumieć skalę i powagę problemu. Szóstoklasiści z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się swoimi dotychczasowym doświadczeniami i problemami, które ich otaczają.