Policjanci z Zespołu do spraw Przestępczości Nieletnich jak co roku spotkali się z młodzieżą, która rozpoczęła 13 rok życia. Dzisiaj w świętochłowickiej SP nr 8 odbyła się prelekcja dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich. Mundurowi omówili z uczestnikami kwestię przejawów demoralizacji oraz rozmawiali z nimi o agresji wśród młodzieży. Siódmoklasiści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali chętnie na pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Dzisiaj mundurowi z Zespołu do spraw Przestępczości Nieletnich spotkali się z młodzieżą klas siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach. Celem spotkania było przekazanie uczniom informacji dotyczących przejawów demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Poruszono również temat agresji wśród młodzieży tj. wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Stróże prawa przypomnieli uczestnikom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym tak samo, jak policjant. Siódmoklasiści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali chętnie na pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

  • Policjant z zespołu ds przestępczości nieletnich podczas prelekcji o czynach karalnych
  • Policjant z zespołu ds przestępczości nieletnich podczas prelekcji o czynach karalnych
  • Policjant z zespołu ds przestępczości nieletnich podczas prelekcji o czynach karalnych