W środę, 16 października, zaplanowana została ogólnopolska akcja "Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy" zainicjowana przez Fundację WOŚP, w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca". Świętochłowicki finał odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej "Grota".

Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Świętochłowicki finał odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej "Grota" przy ul. Chorzowskiej 73 w godzinach od 11.00 - 14.00. Podczas wydarzenia dzieci i młodzież ze świętochłowickich szkół za pomocą fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej podejmą wspólnie próbę pobicia ubiegłorocznego rekordu. Stanowiska przygotują: Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Gryfny Patrol.

Impreza jest otwarta dla wszystkich chętnych, serdecznie zapraszamy.