Świętochłowiccy policjanci w sobotę przeprowadzili po raz kolejny działania pod nazwą „Bezpieczny rowerzysta...widoczny na drodze”. Tym razem były to wyjątkowe działania, bo wspólnie z mundurowymi „służbę pełnił” ksiądz Marcin ze świętochłowickiej parafii św. Józefa, który rozdawał uczestnikom ruchu drogowego obrazki z postacią św. Krzysztofa – patrona kierowców. Mundurowi sprawdzali wyposażenie i stan techniczny jednośladów oraz przypominali o zasadach poruszania się po drodze.

Po raz kolejny świętochłowicka drogówka przeprowadziła działania pod nazwą "Bezpieczny rowerzysta...widoczny na drodze”. Tym razem były to wyjątkowe działania, bo wspólnie z mundurowymi „służbę pełnił” ksiądz Marcin ze świętochłowickiej parafii św. Józefa. Działania skierowane były do wszystkich uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na rowerach. Stróże prawa zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących jednośladami oraz innych uczestników ruchu drogowego powodujących zagrożenia i utrudnienia w ruchu. Sprawdzali wyposażenie i stan techniczny rowerów oraz przypominali o zasadach poruszania się po drodze. Każdy skontrolowany rowerzysta otrzymał od księdza Marcina obrazek z postacią św. Krzysztofa – patrona kierowców, a od mundurowych kamizelkę i elementy odblaskowe oraz elementarz bezpieczeństwa.
Przypominamy!
Obowiązkowe wyposażenie rowerów to:

  • co najmniej jeden sprawny hamulec,
  • dzwonek lub sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – może być migające,
  • z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej – może być migające oraz światło odblaskowe barwy czerwonej – o kształcie innym niż trójkąt.

Rowerzyści muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów „Kodeksu drogowego”. Dziecko, które nie ukończyło 10 lat, może poruszać się po drodze jedynie pod opieką osoby dorosłej i jest wówczas traktowane jak osoba piesza. Natomiast po ukończeniu 10 roku życia może jeździć rowerem po drogach po uzyskaniu „pierwszego prawa jazdy”, czyli karty rowerowej.

  • „Bezpieczny rowerzysta...widoczny na drodze”
  • „Bezpieczny rowerzysta...widoczny na drodze”
  • „Bezpieczny rowerzysta...widoczny na drodze”