Świętochłowicka drogówka w miniony czwartek prowadziła działania o nazwie „Bezpieczne skrzyżowania”. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez egzekwowanie od pieszych i kierujących stosowania się do obowiązujących przepisów, co wpływa na ograniczenie liczby zdarzeń i ofiar wypadków drogowych w obrębie skrzyżowań. Stróże prawa ujawnili 41 wykroczeń, z czego aż 34 popełnili kierowcy pojazdów mechanicznych.

Głównym celem czwartkowych działań było dążenie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg. Mundurowi zwracali uwagę na zachowanie kierowców i pieszych na skrzyżowaniach oraz w ich obrębie. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez egzekwowanie od pieszych i kierujących stosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, co wpływa na ograniczenie liczby zdarzeń i ofiar wypadków drogowych. Świętochłowicka drogówka pełniła służbę w rejonie skrzyżowań o największym zagrożeniu i natężeniu ruchu. Stróże prawa zwracali także uwagę na zachowanie pieszych w obrębie skrzyżowań. W trakcie działań drogówka ujawniła 41 wykroczeń, z czego, aż 34 popełnili kierowcy pojazdów mechanicznych.