Od poniedziałku na ulicach Świętochłowic pojawiły się dodatkowe patrole. Tworzą je słuchacze Szkoły Policji w Katowicach wraz z mundurowymi ze świętochłowickiej jednostki. Dzięki porozumieniom, zawartym pomiędzy Komendantami Szkoły Policji, Prezydentem naszego miasta oraz szefem świętochłowickich policjantów, młodzi adepci sztuki policyjnej, pod okiem doświadczonych stróżów prawa, mają możliwość zdobywania doświadczenia niezbędnego w ich późniejszej pracy.

Od poniedziałku na ulicach Świętochłowic można zauważyć zwiększoną ilość patroli. Młodzi adepci, wspólnie z mundurowymi świętochłowickiej komendy, pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Aż do piątku u boku doświadczonych policjantów, słuchacze będą doskonalić swoje umiejętności w tajnikach policyjnego rzemiosła oraz będą wspierać stróżów prawa w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa świętochłowiczan. Kursanci katowickiej Szkoły Policji pełnią służbę na ulicach naszego miasta na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy komendantami szkoły, miejscowej jednostki Policji oraz władzami miasta.