Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Dzisiaj na terenie Świętochłowic policjanci drogówki prowadzą akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”, która skierowana jest do pieszych i rowerzystów. Celem działań jest poprawa ich bezpieczeństwa. Mundurowi będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przez pieszych obowiązujących przepisów związanych z korzystaniem z dróg.

Akcja prowadzona jest od godzina porannych na terenie miasta. Stróże prawa podczas działań pk. „NURD dyscyplinować będą zarówno kierujących, jak i pieszych oraz rowerzystów. Świętochłowicka drogówka kontrolować będzie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez niechronionych uczestników ruchu, którzy w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością, praktycznie nie mają szans na przeżycie, dlatego dzisiejsze działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących dla nich główne zagrożenie ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Policjanci podczas prowadzonej akcji skontrolują zachowanie pieszych, którzy poruszają się w obrębie dróg, jak również będą przypominać o zasadach poruszania się po jezdni i w jej pobliżu, a także sprawdzą czy piesi poza terenem zabudowanym noszą elementy odblaskowe.