Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Dzisiaj w Szkole Podstawowej Nr 1, świętochłowicka młodzież zdawała egzamin praktyczny na kartę rowerową. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć policjantów świętochłowickiej drogówki, którzy nadzorowali przebieg egzaminu.

Dbając o bezpieczeństwo młodzieży, policjanci ruchu drogowego świętochłowickiej komendy, zorganizowali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Egzamin, który jest organizowany cyklicznie, zgromadził wielu chętnych. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do części praktycznej egzaminu było zaliczenie przeprowadzonej wcześniej na terenie szkoły części teoretycznej, która polegała na prawidłowym rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego przepisów drogowych.Egzamin praktyczny odbył się w Miasteczku Ruchu Drogowego, które znajduje się na terenie świętochłowickiej Szkoły Podstawowej nr 1. Podczas egzaminu trzeba było się wykazać umiejętnością opanowania roweru podczas wykonywania różnych manewrów oraz znajomością znaków i przepisów drogowych. Do egzaminu przystąpiła młodzież, która na co dzień uczy się w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach. Łącznie do egzaminu przystąpiło 52 uczniów.

  • Egzamin na kartę rowerową w SP Nr 1 w Świętochłowicach
  • Egzamin na kartę rowerową w SP Nr 1 w Świętochłowicach
  • Egzamin na kartę rowerową w SP Nr 1 w Świętochłowicach
  • Egzamin na kartę rowerową w SP Nr 1 w Świętochłowicach
  • Egzamin na kartę rowerową w SP Nr 1 w Świętochłowicach
  • Egzamin na kartę rowerową w SP Nr 1 w Świętochłowicach