Policjant ze świętochłowickiej komendy spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach. Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci oraz agresji rówieśniczej, do której coraz częściej dochodzi wśród młodych osób.

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach odbyło się wczoraj. Uczestnikami prelekcji byli rodzice uczniów klas od VI do VIII oraz pani pedagog. Głównym celem spotkania było uświadomienie rodzicom jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu swojego dziecka i jak ważne obowiązki ciążą na rodzicu, gdy nastąpi sytuacja kryzysowa.

Podczas prelekcji asp. Tomasz Kaczmarczyk – Specjalista ds. Nieletnich z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach przekazał rodzicom w oparciu o przepisy prawa najważniejsze uwagi co do odpowiedzialności karnej osób małoletnich i nieletnich. Omówił również zachowania dzieci na jakie należałoby zwrócić uwagę w przypadku podejrzenia, że dziecko jest zagrożone demoralizacją, a w tym stwierdzenie u niego przejawów przemocy i agresji wobec innych uczniów szkoły. W trakcie omawianego tematu także przytoczono rodzicom przepisy prawne, z których jasno wynika, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską i to rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy w społeczeństwie.

Na koniec spotkania rodzice zadawali pytania, jak również zostały omówione procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policja w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.