W sobotę, w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbył się IV Turniej Szachowy o Puchar Komendanta Miejskiego Policji i samorządu terytorialnego miasta Świętochłowice. Tym razem w szranki turniejowe stanęły 32 osoby ( w tym 2 reprezentantów miejskich służb mundurowych). Zawody otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michał Szynol. Turniej poprzedziła prelekcja na temat szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy.

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach, serdecznie powitał wszystkich uczestników i życzył sukcesów w rozgrywkach. Następnie zaprosił na prelekcję dotyczącą szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy w myśl nowej kamanii MSWiA"Narkotyki i dopalacze zabijają", przygotowaną przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji. Po zakończeniu prelekcji wszyscy młodzi uczestnicy przystąpili do turnieju. Zawody prowadzone systemem szwajcarskim 7-rundowym z czasem gry P 15 przeprowadzili Damian Kuchna – sędzia główny i Jerzy Plichta – sędzia rundowy. W przerwach między rundami Panie z chorzowskiego sanepidu przygotowały związane z tematem prelekcji różne gry i zabawy dla uczestników.

Turniej podsumował przewodniczący Rady Miejskiej miasta Świętochłowice Pan Zbigniew Nowak wraz z vice szefem świętochłowickich policjantów nadkom. Michałem Szynolem oraz Jerzym Plichtą – Kierownikiem Szkolnego Koła Szachowego JEDYNKA. Wręczone zostały wspaniałe puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej, profesjonalnie przeprowadzony przez organizatorów z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, Szkolnego Koła Szachowego JEDYNKA Świętochłowice oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, wpisał się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie Świętochłowic. Do rywalizacji przyłączył się w tym roku również reprezentant Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy dostali zaproszenie do udziału w zawodach w przyszłym roku.

 

Ładowanie odtwarzacza...