Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach w miniony piątek zorganizował festyn, mający na celu promocję szkoły i jej klas mundurowych oraz zaprezentowanie, uczniom i przybyłym mieszkańcom, różnego rodzaju służb mundurowych. Wśród zaproszonych formacji była świętochłowicka Policja.

Plac szkolny zapełnił się oznakowanymi pojazdami różnych służb mundurowych i specjalistycznymi stanowiskami, przy których można było zobaczyć sprzęt i wyposażenie wykorzystywane przez mundurowych a także porozmawiać o ich codziennej służbie. Na festynie prócz Policji zaprezentowała się Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Kolei. Świętochłowiccy policjanci udostępnili do oglądania radiowóz z Wydziału Prewencji oraz swój specjalistyczny sprzęt i wyposażenie. Policjanci z Wydziału Prewencji wraz z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michałem Szynolem zachęcali również do wstąpienia w szeregi Policji. Podczas festynu uczniowie klas mundurowych dali pokaz swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdobytych podczas zajęć praktycznych i ćwiczeń na poligonie. Jak na festyn przystało, były też występy artystyczne, grochówka i kiełbasa z rożna.