W Centrum Kultury Śląskiej „GROTA” w Świętochłowicach odbyła się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie uczestniczyli mundurowi, mieszkańcy dzielnicy Lipiny i Chropaczów, radni oraz przedstawiciele samorządu oraz służb miejskich. Omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem w północnej części miasta. Podczas debaty policjanci zaprezentowali funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda” .

Podczas debaty omówione zostały innowacyjne narzędzia, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie spotkania poruszony został również problem pseudokibiców w dzielnicy Lipiny i Chropaczów, a dzielnicowi przedstawili swoje plany priorytetowe mające bezpośreni wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tych dwóch dzielnic. W debacie z ramienia świętochłowickiej Policji uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michał Szynol, Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Dariusz Olesiak oraz policjanci z wydziału prewencji.

W drugiej części debaty rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami spotkania na temat zaprezentowanych, przez policję rozwiązań. Część z uczestników słyszała już wcześniej o policyjnych narzędziach ułatwiających kontakt ze społeczeństwem, a część osób miała z nimi kontakt po raz pierwszy. Dlatego policjanci będą prowadzili kolejne debaty i spotkania.