Wczoraj w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej przy ulicy Łagiewnickiej 76 otwarto punkt konsultacyjny. Komendant Miejski Policji insp. Andrzej Brzozowski wraz dzielnicowymi, Komendantem Straży Miejskiej oraz Prezydentem Świętochłowic dokonali uroczystego otwarcia inicjatywy skierowanej w szczególności do mieszkańców dzielnic Lipiny i Chropaczów.

Wczoraj Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach insp. Andrzej Brzozowski wraz dzielnicowymi, Komendantem Straży Miejskiej oraz Prezydentem Miasta uroczyście otworzyli nowo powstały punkt konsultacyjny. Przy ul. Łagiewnickiej 76 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej można będzie spotkać policjantów oraz strażników miejskich, którzy dyżury pełnić będą od poniedziałku do czwartku. Punkt kontaktowy to inicjatywa mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych i doradztwo mieszkańcom miasta, głównie dzielnic Lipiny oraz Chropaczów.

W punkcie dyżury będzie pełnić:

  • Straż Miejska w poniedziałki i środy w godzinach 11:00 – 12:00,
  • Policja we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 18:00.

 

PRZYPOMINAMY!

Punkt kontaktowy nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

  • Komendanci oraz Prezydent Miasta podczas otwarcia punktu.
  • Komendanci oraz Prezydent Miasta podczas otwarcia punktu.
  • Komendanci oraz Prezydent Miasta podczas otwarcia punktu.